Labelmate garantieprogramma

Bewezen duurzaamheid, ongeziene garantie!

 

Bij Labelmate zijn we niet tevreden met ‘goed genoeg’. We streven ernaar om de beste producten met de beste componenten te maken zodat jouw Labelmate toestel je jarenlang, elke dag opnieuw, zal helpen om efficiënter te werken. Met ons onderstaande garantieprogramma zetten we dit kwaliteitsstatement ook om in de praktijk!

Alle Labelmate producten worden aan de originele eindgebruiker gegarandeerd vrij van defecten te zijn in materialen en montage. Indien door Labelmate wordt vastgesteld dat een product niet voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen zal het worden hersteld of vervangen zonder kosten voor de klant. Labelmate behoudt zich alle rechten voor het bepalen van de dekking onder dit garantieprogramma voor. De garantietermijn voor alle Labelmate productgroepen vind je hieronder:

 

Garantietermijn

Gedekte producten

5 jaar

Etikettenrewinders Etikettenunwinders (oprollers en afrollers)

3 jaar

Etikettentellers & Snijmachines (slitters – enkel mechanische onderdelen) Etikettendispensers

Printermechanismen

1 jaar

Stroomtoevoermodules Telmodules

Codeerapparaten

Producten die hierboven niet worden vermeld

De garantietermijn voor alle producten start op de aankoopdatum van de originele eindgebruiker. De garantie is niet overdraagbaar met de eigendom en stopt ook per direct bij het verhuren, wederverkopen of veranderingen in eigendom. De garantie dekt geen herstellingen aan producten die zijn beschadigd of gewijzigd, producten waarvan stukken ontbreken, of producten die zijn geopend of hersteld door niet-erkende servicemonteurs. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires en randapparatuur maakt deze garantie eveneens nietig. We verzoeken om het originele aankoopbewijs voor te leggen.

Indien jouw Labelmate product dient te worden hersteld, verzoeken wij je om contact op te nemen met jouw Labelmate businesspartner. Een te herstellen toestel wordt op risico en kost van de klant verzonden.

Labelmate sluit elke andere impliciete of expliciete garantie uit. Bovendien is Labelmate niet verantwoordelijk voor het geschikt zijn van onze toestellen voor een specifieke toepassing. Labelmate businesspartners zijn niet gemachtigd om in naam van Labelmate andere garantievoorwaarden aan te bieden. Alle andere verplichtingen dan diegene die hierboven zijn beschreven, zijn niet geldig.