Labelmate garantieprogramma

Bewezen betrouwbaarheid, unieke garantie!

Bij Labelmate nemen we geen genoegen met ‘goed genoeg’. We streven ernaar om de beste producten te maken met kwaliteitsonderdelen, zodat je gedurende vele jaren zonder omzien van onze producten kan gebruikmaken. Ons unieke garantieprogramma maakt onze strategie ook tastbaar!

Aan de originele eindgebruiker garanderen we dat onze producten geleverd worden in een perfect geteste staat. Als we vaststellen dat een product een defect vertoont dat door onze garantie wordt gedekt, zal het product kosteloos worden hersteld of vervangen. Labelmate behoudt zich alle rechten voor het bepalen van de garantieaansprakelijkheid voor. De unieke garantieperiode van toepassingen op onze producten vind je hierbij:

 

Garantieperiode

Product

5 jaar

Etikettenrewinders Etikettenunwinders

3 jaar

Etikettentellers & Slitters (enkel mechanische onderdelen) Etikettendispensers

Printmechanismes

1 jaar

Stroomvoorzieningsmodules Telmodules

Encoders

alle andere producten

De garantieperiode vangt aan op de datum van aankoop door de eindgebruiker. De garantie is niet overdraagbaar en is niet van toepassing bij verhuur, wederverkoop of andere veranderingen in eigendom. Deze garantie dekt geen herstellingen van beschadigde toestellen (bv. door een val, …), gewijzigde toestellen, toestellen met ontbrekende onderdelen of toestellen die werden hersteld of opengemaakt door niet-geautoriseerde personen. De aankoopdocumenten kunnen worden voorgelegd ter staving van de garantieperiode.

Indien jouw Labelmate product moet worden hersteld, vragen we om contact op te nemen met jouw erkende Labelmate distributor. De eindgebruiker staat in en is verantwoordelijk voor het transport naar het Labelmate servicepunt.

Labelmate geeft geen garanties voor de geschiktheid van toestellen voor een specifieke toepassing. Andere personen of distributors zijn niet gemachtigd om garanties te bieden in naam van Labelmate. Alle andere garantieverplichtingen dan diegene die hierboven zijn beschreven, zijn nietig.